P-område - korttidsparkering

Intill gården finns ett avgiftsbelagt P-område med reserverade årsplatser och ett P-område för korttidsparkering som är placerat närmast Korpoströmsvägen. Området för korttidsparkering är försett med P-skyltar och avgiftsbelagt. Avgift betalas i parkeringsautomaten. Skärgårdscentrum Korpoström hänvisar sina besökare att använda gårdens parkering.

Adress: Korpoströmsvägen 808, 21720 Korpoström
Vid förseelse att betala P-avgift inkasseras en övervakningsavgift 40 €.
Du kan också be om bankgiro per telefon 050 576 7047 eller per e-post micaela@krogarsliv.fi.

Korpoström Hamn Ab

Hemhamn för småbåtar i Korpoström

Vi har en hemhamn för småbåtar i Korpoström. Fakturering är inom april årligen. Samtliga platser är upptagna för tillfället, men du kan gärnä fråga mera via e-post.

Information till båtägarna: I fall av brand eller annan skada svarar var och en båtägare själv för att den båt som angjorts vid bryggan är försäkrad.

Rekommendera oss