P-område - korttidsparkering

Intill gården finns ett avgiftsbelagt P-område med reserverade årsplatser och ett P-område för korttidsparkering som är placerat närmast Korpoströmsvägen. Området för korttidsparkering är försett med P-skyltar och avgiftsbelagt. Avgift betalas i parkeringsautomaten. Skärgårdscentrum Korpoström hänvisar sina besökare att använda gårdens parkering.

Adress: Korpoströmsvägen 808, 21720 Korpoström
Vid förseelse att betala P-avgift inkasseras en övervakningsavgift 40 €.
Du kan också be om bankgiro per telefon 050 576 7047 eller per e-post micaela@krogarsliv.fi.

Korpoström Hamn Ab

Hemhamn för småbåtar i Korpoström

Vi har en hemhamn för småbåtar i Korpoström. Fakturering är inom april årligen. Samtliga platser är upptagna för tillfället, men du kan gärnä fråga mera via e-post.

Information till båtägarna: I fall av brand eller annan skada svarar var och en båtägare själv för att den båt som angjorts vid bryggan är försäkrad.

Krogars Liv
Krogarsvägen 21, 21720 KORPOSTRÖM
Tel. 050 576 7047
micaela@krogarsliv.fi

Rekommendera oss